Сервиз и ремонт на климатици

При неработещ климатик:

  • Първо се проверяват батериите на климатика
  • Включен ли е в захранването
  • Дали не е паднал някой предпазител ( бушон )
  • Дали режимът на дистанционното на климатика е подходящ (тоест температурата, която му е зададена не е близка до тази в помощението, дали е на правилният режим, който искате)
  • При смяна на режим наблюдавайте дали вашия климатик издава някакъв звук, за да разберете дали той я е приел.

Цени за ремонт на климатична техника

Дейност:цена за труд
Подмяна на компресор на климатик80-140 лв.
Подмяна на четирипътен вентил55-80 лв.
Подмяна датчик (за 1 брой)25-45 лв.
Подмяна на ЧЕК - вентил55-80 лв.
Подмяна на кран на външно тяло (труд за 1 брой кран) 50 лв.
Измиване на външен топлообменник20-100 лв.
Почистване на вътрешен топлообменник на климатик20-100 лв.
Подмяна на електронен блок вътрешно тяло35 лв.
Зареждане на климатик с R407C (труд + зареждане до 1000 грама) 80 лв.
Зареждане на климатик с R410A (труд + зареждане до 1000 грама)80лв.

След монтажа на климатик, Тет клима предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз. Фирмата има сключен договор с всички вносители на климатици. Гаранцията на всеки климатик се определя в зависимост от марката. За да важи гаранцията е нужно, при възникнала повреда да се обръщате към нас, гарантирано проблемът ще бъде отстранен в съответния срок. При ремонт на монтиран от нас климатик, извършен от друга фирма, гаранцията отпада. Същото важи и ако решите да свалите и да местите Вашия климатик и монтажът бъде извършен от неоторизирано лице.

Ако вашият климатик издава странен шум

Климатиците издават различни шумове от вътрешния модул, защото при затопляне, пласрмасата се свива и разширява и това води до пукане.

Когато външното тяло на климатиците е в режин "обезкрежаване" е възможно вашият климатик да издава странен шум отвън или да пуши , това е защто външният топлообменник на климатика се затопля, за да се размрази.

Климатик с необичайни миризми

Миризмите в самото помещение, понякога са причина за странни миризми от климатиците. Те циркулират и в климатика. Проверявайтете филтрите, има и допълнителни филтри ,които след време започват да миришат неприятно и е нужно да се подменят.